Klik hier voor:

 

Hoe kijkt de oud-werkgever naar zijn (oud)-medewerkers die met pensioen zijn of gaan?

Deze vraag staat boven een lezenswaardig artikel van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen. De commissie merkt dat de contacten tussen de oud-werkgever en de gepensioneerden niet altijd eve... lees meer

De juiste zorg op de juiste plaats, Wie durft?

Door het ministerie van VWS is een zgn. Taskforce ingesteld van meer dan 20 deskundige leden uit diverse disciplines die op basis van de discussies en rapporten en adviezen in de laatste jaren op een... lees meer

Mantelzorg overkomt je

Niemand wordt zonder gebreken oud, maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder niet meer in staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten helpen.... lees meer

Themadag Zorg "Wat kan ik zelf doen? "

Op woensdag 27 maart 2019 organiseren KNVG en NVOG een themadag over de ontwikkelingen op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor ouderen.Plaats van handeling:Reünie- en Co... lees meer

Zelf organiseren maakt de zorg beter en goedkoper

De marktwerking in de zorg leidt tot inefficiëntie en meer zorg verlenen dan nodig is. Dat zegt Ad Pijnenborg in een weblog van het Economisch Dagblad. Ad Pijnenborg is initiator en voorzitter va... lees meer

Een tegen eenzaamheid

Eenzaamheid komt vaker voor dan we denken en heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Ongeveer de helft van Nederland geeft aan zich eenzaam te voelen. Bij ouderen boven de 75 jaar komt eenza... lees meer

KNVG en NVOG waarschuwen voor budgetpolissen

Budgetpolissen lijken aantrekkelijk, omdat er een lage premie bijhoort, maar wie er zich niet goed in verdiept kan toch van een koude kermis thuiskomen, zo waarschuwen KNVG en NVOG.Beperking... lees meer

Betere afspraken voor een schoon huis

Niet de zorguitvoerder (het schoonmaakbedrijf) moet bepalen wat een schoon huis is, maar de gemeente.Bovendien is het belangrijk dat daarbij wordt gekeken naar individuele omstandigheden.... lees meer

Aanpak van eenzaamheid onder ouderen

Als onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, een samenwerkingsverband om in gezamenlijk overleg ouderenproblematiek aan te pakken, is op 28 september ‘De week tegen eenzaamheid&... lees meer

Toon meer berichten