Dit is de privacy policy van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, statutair gevestigd te Utrecht  en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder n... lees meer

De KNVG is ontstaan uit een initiatief van enige organisaties van gepensioneerden, die zich zorgen maakten over de bedreigingen die zich voordoen sinds de financiële markten in de problemen zijn... lees meer

Over de KNVG

Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnv... lees meer

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit: J.J.P. (Joep) Schouten, voorzitter a.i. Noud van Vught, lid E.W. (Willem)... lees meer

Kan ik lid worden van de KNVG?De KNVG is een koepel van verenigingen. Alleen verenigingen van gepensioneerden kunnen lid worden. Bent u aangesloten bij een vereniging en wenst u meer te wete... lees meer

Ouderen moeten meer invloed krijgen op het beleid van hun pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.Daartoe moeten gepensioneerden een gel... lees meer

Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden.De KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve be&iuml... lees meer

De statutenwijziging is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2015.Daarna is de Acte gepasseerd bij de Notaris.Voor de officiële statuten zie&n... lees meer