Klik hier voor:

 

Leden

KNVG vertegenwoordigt 3 miljoen gepensioneerdenDe KNVG omvat zowel verenigingen van gepensioneerden van bedrijfstakpensioenfondsen als ondernemingspensioenfondsen en is nauw geassocieerd met... lees meer

Kosten van levensonderhoud zullen fors stijgen

Volgens consumentenadviseur Pricewise gaan de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2019 700 euro omhoog.Pricewise betwijfelt of al deze kosten zijn verrekend in de mooie koopkrachtpl... lees meer

Enquete voorafgaand aan Debatmanifestatie

Voorafgaand aan de Debatmanifestatie die KNVG en NVOG op 19 november organiseren over het pensioenstelsel, wordt door het bureau Motivaction een onderzoek gehouden, waarbij de mening van de aangeslote... lees meer

Aanpak van eenzaamheid onder ouderen

Als onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, een samenwerkingsverband om in gezamenlijk overleg ouderenproblematiek aan te pakken, is op 28 september ‘De week tegen eenzaamheid&... lees meer

Debatmanifestatie Pensioenen i.a.v. Minister Koolmees - 19 november 2018

De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 novem... lees meer

PLATFORM TOEKOMSTBESTENDIGHEID PENSIOENFONDSEN TBPF

Sinds kort is op initiatief van KNVG een nieuw platform gevormd, Platform Toekomstbestendigheid Pensioenen (afgekort: TBPF) waarbij ook lidorganisaties van NVOG zich kunnen aansluiten.Het pl... lees meer

Reactie van KNVG en NVOG op Troonrede en de Miljoenennota

KNVG en NVOG zijn gelukkig met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koopkracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen ouderen tot 10% en me... lees meer

Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen

230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM wille... lees meer

Kwartaalbericht voorzitter - augustus 2018

Nu de zomer ten einde loopt is het goed om de balans op te maken. Hoe hebben we het tot nu toe gedaan in 2018?Vanzelfsprekend is veel aandacht uitgegaan naar de stelselherziening. Begin van... lees meer

Toon meer berichten