Voorgenomen actie KNVG en NVOG - seniorvriendelijk gemeentebeleid

vrijdag 25 augustus 2017
Thema's:  Blog

Als belangenbehartiger richten KNVG en NVOG zich regelmatig tot de landelijke politiek. Een mooi voorbeeld hiervan is het manifest Een Oudervriendelijke Samenleving. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland waarbij wij samen met zo’n 20 partners betrokken zijn.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn voor KNVG en NVOG aanleiding om met de actie Seniorvriendelijk gemeentebeleid de lokale politiek te benaderen.

Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid geworden.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zullen de lokale partijen zich moeten buigen over de lokale verkiezingsprogramma’s. Deze programma’s worden nu geschreven. Het is dus van belang om de belangrijkste zaken voor senioren op het gebied van zorg, wonen en mobiliteit onder de aandacht te brengen van de lokale politiek.

Als KNVG en NVOG zullen wij, via de griffier van de gemeenteraad, de fractievoorzitters van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten, benaderen met een brief waarin de wensen van de ouderen zijn samengevat. Ook voor de leden van de lidorganisaties is een rol weggelegd. Zij kunnen met een door ons gemaakte voorbeeldbrief de plaatselijke politiek wijzen op de wensen die zij hebben.

Begin september 2017 ontvangen de bij KNVG en NVOG aangesloten lidorganisaties per mail een brief waarin de actie uiteen wordt gezet en waarbij de medewerking wordt gevraagd bij het inschakelen van de leden van hun organisatie.

  
Reageer op dit item