Toetsingscriteria Zorg & Welzijn & Wonen & Mobiliteit

vrijdag 11 mei 2018
Thema's:  Toetsingscriteria

De 11 toetsingscriteria die hieronder worden genoemd, gaan niet in op specifieke gewenste invulling. Ze geven de randvoorwaarden aan waaraan een voorstel getoetst wordt op een algemener niveau.

In de bijlage wordt per criterium een korte toelichting of een voorbeeld gegeven.

 1. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Inclusief noodzakelijke hulp bij het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid.
 2. Eigen regie houden of daarbij geholpen worden.
 3. De zorgkosten worden collectief gedragen, op basis van solidariteit.
 4. De premie voor de zorgverzekering, de gevraagde eigen bijdragen en het eigen risico voor de benodigde zorg en ondersteuning moet uit het besteedbaar inkomen betaald kunnen worden.
 5. Voor iedere inwoner van Nederland is alle zorg uit de basisverzekering binnen een korte termijn beschikbaar en de eigen keuze voor een zorgverlener is de basis.
 6. De organisatie van de zorg gebeurt zo dicht mogelijk bij het individu. De zorgbehoefte staat hierbij centraal.
 7. Toegankelijkheid van de zorg is eenvoudig via een één loket principe zonder onnodige bureaucratie
 8. Kwaliteit van de zorg moet voldoen aan de eisen die worden gesteld en de afspraken die over de kwaliteit zijn gemaakt.
 9. De financiering van de curatieve en langdurige zorg moet zodanig zijn dat deze voldoende is om invulling te kunnen geven aan de criteria 5 tot en met 8.
 10. Passende huisvesting voor ouderen. De woonwensen en de woonbehoeften staan hierbij centraal.
 11. Ieder individu moet in staat gesteld worden om te blijven deelnemen aan de samenleving.


 
Reageer op dit item