KNVG stuurt brieven naar informateur Schippers

dinsdag 30 mei 2017
Thema's:  Blog

20 april 2017 - Brief inzake de AOW-leeftijd

De KNVG heeft, samen met de NVOG, NOOM, ANBO en KBO-PCOB, een brief over de AOW-leeftijd gestuurd aan informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Zij pleiten in die brief voor een temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd, die in 2018 op 66 jaar komt.

De gezamenlijke ouderenorganisaties doen de onderhandelaars twee suggesties aan de hand:

  • halveer de verhoging van vier maanden naar twee maanden of
  • zorg voor evenwicht tussen de tijd dat men werkt en de tijd dat men AOW geniet.

27 april 2017 – Brief inzake aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage

Samen met ANBO, NVOG en NOOM heeft de KNVG een brief gestuurd naar informateur Schippers waarin zij aangeven het niet verstandig te vinden om de inkomensgrens verder naar beneden te brengen tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is. Verder pleiten zij er ook voor het fiscaal maximale toegestane opbouwpercentage voor pensioenen niet te verlagen. 

3 mei 2017 – Brief inzake kostendelersnorm

In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW en in het verlengde hiervan tevens de kostendelersnorm af te schaffen voor de AOW-gerechtigden die reeds hiermee worden geconfronteerd, te weten de AIO-ers.

De ouderenorganisaties vragen informateur Schippers dringend in overweging te nemen om bij de beslissing over de afschaffing van de kostendelersnorm in de AOW ook de kostendelersnorm in de AIO te betrekken.

De brief is tevens ondertekend door het IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken) en het SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders).  
Reageer op dit item