Doelstellingen

vrijdag 3 juni 2016
Thema's:  Over de KNVG

Ouderen moeten meer invloed krijgen op het beleid van hun pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.

Daartoe moeten gepensioneerden een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels krijgen, zowel bij de pensioenfondsen als bij de politiek en het maatschappelijk middenveld.

Bij de politiek gaat het om zaken als pensioenen, zorg en welzijn en de governance van pensioenfondsen.

Centraal staat het realiseren van het uitgangspunt bij alle overheidsbeslissingen, dat ouderen een bijdrage willen leveren in deze crisistijd, maar dat hun bijdrage proportioneel, evenredig en evenwichtig moet zijn. 
Reageer op dit item