Algemene Ledenvergadering KNVG 15 februari 2017

woensdag 29 maart 2017
Thema's:  Blog

De Vereniging van gepensioneerden van Albemarle Catalyst Company is toegetreden tot de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Dat is bekendgemaakt op de algemene ledenvergadering van de KNVG op 15 februari 2017 in Maarssen.

Platform jong/oud

Op deze bijeenkomst is tevens verslag gedaan van de actuele ontwikkelingen in het pensioendebat. In samenspraak met staatssecretaris Klijnsma van sociale zaken is een platform opgericht met vertegenwoordigers van jongeren- en ouderenorganisaties. Binnen dit platform zal worden gediscussieerd over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. KNVG werkt hierbij samen met zusterorganisatie NVOG.

Klijnsma verpest de sfeer

Overigens bestaat kritiek op de manier waarop de staatssecretaris zichzelf in de discussie mengt. Ze draagt bij aan het idee dat in de pensioendiscussie oud en jong tegenover elkaar staan door het CPB-rapport te omarmen, waarin wordt gezegd dat een eventuele verhoging van de rekenrente tot 4% zal leiden tot 30% minder pensioen voor jongeren. Tegen dit beeld bestaat bij de KNVG groot bezwaar. Als de prognoses van het CPB voor de komende jaren al kloppen (wie kan zover vooruitkijken) dan zou deze vaststelling gelden voor jongeren die op dit moment 5 jaar zijn en nog niets hebben bijgedragen. De prognose van het CPB heeft betrekking op 2080!

Ook waardering

Er was ook waardering voor Klijnsma: dankzij haar bemiddeling is een gesprek tot stand gekomen met de voorzitter van de SER, waarin is afgesproken dat ouderen directer bij het overleg over de pensioenen betrokken zullen worden.

Pensioenpremies te laag

Tijdens deze algemene ledenvergadering gaf John Landman, hoofd toezichtbeleid van De Nederlandsche Bank zijn visie op het pensioenbeleid. Hij gaf aan, dat De Nederlandsche Bank het niet verstandig vindt dat de pensioenpremies die op dit moment worden geheven niet kostendekkend zijn, maar tekende daarbij tevens aan dat de visie van DNB er niet zo toedoet, omdat de bank nu eenmaal verplicht is het overheidsbeleid uit te voeren. Landman signaleerde ook een gebrek aan coördinatie tussen verschillende ministeries: voor de berekening van de verplichtingen van pensioenfondsen wordt op dit moment gerekend met een rente van 1%, terwijl volgens het ministerie van financiën voor vermogende individuen (meer dan een miljoen) een rendement van 5,2% haalbaar wordt gedacht.

  
Reageer op dit item